Locations

NameLocation100M1G10G25G40G100G
Obe Kista GateStockholm, SEYesYesYesYesYesYes
Stokab KN7Stockholm, SEYesYesYesYesYesYes
Equinix SK1Stockholm, SEYesYesYesYesYesYes
Digital Realty STO5Stockholm, SEYesYesYesYesYesYes
Gothnet DC MarieholmGothenburg, SEYesYesYesNoNoNo
VG4Malmo, SEYesYesYesNoNoNo
EvoSwitch HaarlemAmsterdam, NLYesYesYesNoNoNo